Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim


10 NAUKI scisle i przyrodnicze okladka SREBRO plus Zielen 3425 C
Nazwa serii: Monumenta Universitatis Varsoviensis
Redaktor naukowy: Wróblewski Andrzej Kajetan
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Data wydania: 2016-05-13

O publikacji

Historia nauk ścisłych i przyrodniczych w Uniwersytecie Warszawskim przedstawiona w niniejszym tomie składa się z ośmiu części dotyczących dziejów badań i najważniejszych osiągnięć w astronomii, naukach biologicznych, chemii, fizyce, geografii, matematyce, naukach geologicznych i naukach medycznych. Ich autorami są znakomici badacze, znawcy historii swych dziedzin. Każda z części obejmuje dzieje danej dziedziny w całym dwóchsetleciu działalności uczelni warszawskiej, w kilku przypadkach sięgając nawet okresu przed rokiem 1816, kiedy w Warszawie istniały Szkoła Prawa i Szkoła Lekarska, przekształcone potem w wydziały Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W zebranych tekstach znajdują się też informacje biograficzne o wybitnych uczonych reprezentujących nauki ścisłe i przyrodnicze.